Fundusze Europejskie

Solveere sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego działalności innowacyjnej.”

Przedmiotem projektu jest zakup niezbędnej infrastruktury badawczej (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) w celu utworzenia w firmie działu (laboratorium) realizującego prace B+R w zakresie wykorzystania technologii druku 3D w obszarze medycyny.

Zakupiona infrastruktura B+R służyć będzie realizacji wskazanych w projekcie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad wykorzystaniem technologii cyfrowej do projektowania i wytwarzania w pełni indywidualnych artykulatorów protetycznych, indywidualizacji łuków twarzowych.

Całkowita wartość projektu: 1 834 545,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 491 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 671 175,00 PLN


Solveere sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej drukarki 3D działającej jednocześnie w dwóch technologiach przyrostowych opartych o efekt fotopolimeryzacji oraz spieku selektywnego proszków poliamidowych.”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produktowej w zakresie nowego typu drukarki 3D wykorzystującej jednocześnie dwie technologie przyrostowe oparte o efekt fotopolimeryzacji oraz spieku selektywnego proszków poliamidowych.

Całkowita wartość projektu: 1 108 974,56  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 968 812,97 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 670 805,35 zł PLN

WPROWADZENIE DO PRAKTYKI CHIRURGICZNEJ NOWYCH TECHNOLOGII DO REKONSTRUKCJI I REGENERACJI USZKODZONYCH TKANEK W OBSZARZE TWARZOCZASZKI

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Informacje o projekcie:

Akronim:  BIO-ONKO-REG

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań tkankowych, które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki. W tym celu opracowany i połączony ze sobą zostanie: program, materiał kompozytowy,  innowacyjna drukarka, innowacyjne metody zasiedlania rusztowań komórkami pacjenta, modele anatomiczne.  Wykorzystanie technologii otrzymywania rusztowań tkankowych w praktyce, uzależnione będzie od przypadku klinicznego, a decydentem wyboru kombinacji rezultatów projektu będzie chirurg

Czas trwania projektu:

01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Lider Projektu:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Realizatorzy Projektu:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

Solveere Sp. z o. o.,

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:

6 294 057,65 zł

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close