Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem w Polsce od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Solveere sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu ( 42-440) przy ulicy Kościuszki 107A.

W celu skontaktowania się z Administratorem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną  na adres: [email protected] lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „administrator danych osobowych”.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i realizacji zleconej usługi, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • pracownicy Solveere sp. z o.o. w związku z realizacją obowiązków służbowych;
 • przewoźnicy, z którymi Solveere sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego;
 • pracownicy firmy księgowej, z którymi Solveere sp. z o.o.  współpracuje w zakresie  prowadzenia usług księgowo-kadrowych.
 • podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne Solveere sp. z o.o.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres email.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zlecanych usług.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close