vacuum casting

Wykonywanie krótkich serii produkcyjnych (od kilkunastu do kilkuset sztuk) dzięki zastosowaniu silikonowych form oraz  żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Dzięki szerokiej gamie żywic możemy symulować różnorodne tworzywa, w tym np. ABS, polipropylen oraz inne. Dzięki zastosowaniu form silikonowych mamy możliwość szybkiego wykonania kilkunastu sztuk modelu o powtarzalnych wymiarach i konkretnych właściwościach fizycznych i chemicznych.

komora

Zalety:

- szybka produkcja: od master modelu do gotowych odlewów nawet w ciągu 48 h.

- powtarzalność: z jednej formy możemy wytworzyć nawet do kilkudziesięciu modeli.

- wielomateriałowość: jedna forma pozwala na odlewanie tego samego detalu przy użyciu żywic o różnych właściwościach.

- wymiary: nie odbiegają od master modelu.

Proces:

- Do wykonania odlewów niezbędny jest master model. Może on być dostarczony przez klienta lub wykonany przez nas na podstawie pliku STL.

- Następnie tworzona jest specjalna, silikonowa forma, składająca się z co najmniej dwóch części.

- Kolejnym etapem jest dobór odpowiedniej żywicy.

- Ostatnim etapem jest wykonanie odlewów przy użyciu przygotowanych wcześniej form silikonowych.

vacuum castingformy silikonoweodlewanie próżniowe

krótkie serie produkcyjneDSC 7289