TPM Elite 3600, SLS

Technologia: SLS
Materiał: proszki poliamidowe
Dokładność: 0.15 mm

SLS (ang. Selective Laser Sintering) oznacza selektywne spiekanie laserowe. Drukarki 3D tworząpPrzedmioty poprzez nakładanie kolejnych warstw sproszkowanego tworzywa oraz ich selektywne spiekanie przy użyciu wiązki laserowej. W praktyce najlepsze tworzywa termoplastyczne nadające się do technologii SLS to te o strukturze semikrystalicznej, ze względu na ich wyraźny punkt topnienia w danej temperaturze. Podczas drukowania tą metodą przeważnie używa się poliamidów (PA11 oraz PA12) oraz ich mieszanin z dodatkiem:

  • barwników;

  • mączki szklanej;

  • mączki aluminiowej

  • włókna węglowego.

W odlewnictwie wykorzystuje się polistyren, gdyż posiada on niską temperaturę topnienia, a po jego wypaleniu powstaje niewielka ilość popiołu. W ten sposób, dzięki technologii SLS, możliwe jest tworzenie modeli do odlewu techniką modelu traconego. Technologia SLS nie potrzebuje struktur podporowych. Niespieczony proszek sam w sobie jest odpowiednią podporą. Fakt ten sprawia, iż dzięki tej technologii możliwe jest wykonywanie nawet najbardziej złożonych kształtów oraz struktur przestrzennych o niewielkiej grubości ścianek, na poziomie części milimetra. Umożliwiają to także bardzo trwałe materiały, jakimi są poliamidy.

Specyfikacja techniczna

 


 

Materiał:

Proszki poliamidowe, m.in.: Precimid 1170; Precimid 1190 AL;Precimid 1190 GF40

Dokładność:

0.15

Wielkość komory roboczej x y z:

360 x 360 x 600 mm