Rapid Prototyping

(ang. Selective Laser Sintering) - selektywne spiekanie laserem.

Urządzenia SLS tworzą obiekty poprzez nanoszenie kolejnych warstw proszku tworzywa sztucznego, a następnie ich selektywne spiekanie laserem.

Podczas tego procesu zwykle używa się poliamidów (PA11 i PA12) oraz ich mieszanin z:

• mączką szklaną lub aluminiową;
• dodatkami włókna węglowego;
• barwnikami.

W branży odlewniczej stosuje się polistyren ze względu na jego niską temperaturę topnienia i niską ilość popiołu po wypaleniu. Dzięki temu przy pomocy technologii SLS można tworzyć bezpośrednio modele do odlewu, techniką modelu traconego. Technologia SLS nie wymaga struktur podporowych, gdyż sam niespieczony proszek spełnia to zadanie. Dzięki temu metodą tą możemy tworzyć nawet najbardziej złożone kształty oraz struktury przestrzenne. Grubość ich ścianek może wynosić nawet poniżej 0,6 mm.

Obecnie technologia SLS to jeden z najbardziej zaawansowanych i ekonomicznie uzasadnionych systemów rapid prototyping, jaki dostępny jest na rynku. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu modeli na polu roboczym urządzenia możemy nie tylko znacznie skracać czas produkcji każdej serii, ale również obniżać koszt jednostkowy wyprodukowania danego elementu. Wykonane w ten sposób detale są nie tylko wytrzymałe na działanie obciążeń i zgniatanie, ale również cechują się wysoką jakością powierzchni oraz wysokim odwzorowaniem niewielkich detali. Modele te są również homogeniczne, dzięki czemu możemy poddawać je obróbkom mechanicznym, jak szlifowanie, wiercenie, cięcie itp.