Rapid Prototyping
Termin składania ofert

do dnia 04-09-2017

Nazwa zamawiającego
SOLVEERE SP. Z O.O.
Numer ogłoszenia
1047861
Status ogłoszenia
Zakończone
Treść ogłoszenia została zmieniona
Maszyna generatywna dla technologii przyrostowych SLS stanowić będzie wyposażenie infrastruktury B+R zgodnie z umową UDA.RPSL.01.02.00-24.06D6/16-00 „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej”.
Termin składania ofert
do dnia 27-09-2017
Nazwa zamawiającego
SOLVEERE SP. Z O.O.
Numer ogłoszenia
1053925
Status ogłoszenia
Zakończone
Treść ogłoszenia została zmieniona
W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do aktualnych potrzeb tj. utworzenia nowoczesnego działu badawczo rozwojowego. Zgodnie z umową UDA.RPSL.01.02.00-24.06D6/16-00 „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej”.