Rapid Prototyping


 •  

  Years of experience
  in 3D prototyping


 •  

  High quality
  3D scans


 •  

  Award-winning
  prototypes 3D


 •  

  Professional
  production facilities

Development and knowledge

We operate in Rapid Prototyping field since 2006.

We are the only company in Poland with wide variety of available 3D printing technologies. We offer services, sales, installation, training and services for w3D printers in our offer.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z obowiązywaniem w Polsce od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Solveere sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu ( 42-440) przy ulicy Kościuszki 107A.

W celu skontaktowania się z Administratorem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną  na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „administrator danych osobowych”.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i realizacji zleconej usługi, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • pracownicy Solveere sp. z o.o. w związku z realizacją obowiązków służbowych;
 • przewoźnicy, z którymi Solveere sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego;
 • pracownicy firmy księgowej, z którymi Solveere sp. z o.o.  współpracuje w zakresie  prowadzenia usług księgowo-kadrowych.
 • podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne Solveere sp. z o.o.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zlecanych usług.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.