TPM Elite 3200, SLS

Technologia: SLS
Materiał: proszki poliamidowe
Dokładność: 0.15 mm

SLS (ang. Selective Laser Sintering) - oznacza selektywne spiekanie laserowe obrabianego materiału. Maszyny SLS tworzą przedmioty poprzez nanoszenie warstw proszku tworzywa sztucznego i selektywne ich spiekanie przy pomocy lasera.W praktyce najlepsze tworzywa termoplastyczne nadające się do technologii SLS to te o strukturze semikrystalicznej, ze względu na ich wyraźny punkt topnienia w funkcji temperatury. W tym procesie przeważnie używa się poliamidów (PA11 oraz PA12), a także ich mieszanin z:

- mączką aluminiową lub szklaną;

- barwnikami;

- dodatkami włókna węglowego.

W przemyśle odlewniczym wykorzystuje się polistyren, gdyż cechuje go niska temperatura topnienia oraz niewielka ilość popiołu po wypaleniu. Dzięki temu przy użyciu technologii SLS możemy tworzyć modele do odlewu w technice modelu traconego. W przypadku technologii SLS nie musimy tworzyć struktur podporowych, gdyż niespieczony proszek sam w sobie pełni tę rolę. Dzięki temu możemy tworzyć nawet najbardziej złożone i wymagające kształty oraz struktury przestrzenne o niewielkiej grubości ścianek,wynoszącej nawet dziesiąte części milimetra. Jest to osiągalne także dzięki równoczesnemu wykorzystaniu wytrzymałych materiałów - poliamidów.

Specyfikacja techniczna

 


 

Materiał:

Proszki Poliamidowe min; Precimid 1170; Precimid 1190 AL;Precimid 1190 GF40

Dokładność:

0.15

Wielkość komory roboczej x y z:

320 x 320 x 600 mm